28-05-2015
AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP
De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 het Wetsvoorstel datalekken en boetebevoegdheid AP aangenomen. De inwerkintreding is nog niet duidelijk. Het Cbp, in de toekomst het AP, heeft aangegeven in september 2015 met richtsnoeren te komen voor data lekken.
04-07-2014
Singewald herkozen tot Board-member FEDMA
Op 1 juli 2014 is Alexander Singewald herkozen tot lid van de Board van de FEDMA, de Europese brancheorganisatie voor direct en interactieve marketing."Een nieuw gekozen Board is altijd weer een enorme uitdaging, al is het alleen al om de neuzen dezelfde kant op te krijgen' volgens Alexander Singewald.
Klik hier voor nadere informatie en andere benoemingen.

30-05-2014
Aantallen BMNR
Al enige tijd is het Bel-me-niet register gestopt met het publiceren van het aantal vastgelegde telefoonnummers. Het actueel aantal telefoonnummers vastgelegd is 8.797.920 (30 mei 2014). Dit heeft BMNR op verzoek laten weten.
Meer nieuws...
Singewald Consultants Group

 
English
Singewald Consultants Group BV
Singewald Consultants Group BV adviseert bij complexe juridische en managementvraagstukken. daarbij richten wij ons vooral op vraagstukken, nationaal en internationaal, met betrekking tot wet en regelgeving over gebruik en bescherming van klant en personeelsgegevens. Dat doet zij primair binnen de gebieden van direct/database marketing, distance selling en sales promotion. Singewald Consultants Group werkt voornamelijk voor organisaties die de klantendatabase onderkennen als een onderdeel van het primaire bedrijfsproces. 

Juridische kennis gecombineerd met marketing achtergrond
De specialisten van Singewald Consultants Group combineren actuele juridische kennis met een marketing-achtergrond. Hierdoor vinden zij, binnen de grenzen van de wet, optimale oplossingen voor uw vraagstukken op het gebied van de omgang met klant- en personeelsgegevens. Problemen op het gebied van commerciële communicatie zijn voor Singewald Consultants Group een uitdaging.

Regeren is vooruitzien
Vaak worden adviseurs pas ingeschakeld om een daadwerkelijk probleem op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer er een procedure of onderzoek is gestart door een toezichthouder zoals de College bescherming persoonsgegevens of de Stichting Reclame Code.
Maar gelukkig gebeurt het steeds vaker dat Singewald Consultants Group al in een eerder stadium worden geraadpleegd, zodat problemen voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door beleidsadvies te geven over het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bij voorgenomen samenwerking met derden. Of door het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij de beëindiging van contracten. Verder kunt u denken aan het laten toetsen en bijstellen van de door u gehanteerde algemene voorwaarden of contracten.

 

Singewald Consultants Group BV is vertegenwoordiger van de Legal Council van de FEDMA (Federation of Direct Marketing) in Nederland.


Singewald Consultants Group BV is 'founding member' van het Lucerna Iuris Network, een samenwerkingsverband van juridische adviseurs op het gebied van direct/database marketing, distance selling en sales promotion.