13-07-2016
EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016
Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie persbericht:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm.
Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens nu al kunnen worden overgedragen naar de VS. Pas vanaf 1 augustus 2016 kunnen VS bedrijven hun certificering indienen ter goedkeuring bij het Ministerie van Handel VS. Pas na goedkeuring kan er worden overgegaan tot gegevensverstrekking aan dat bedrijf in de VS.
04-05-2016
Algemene Verordening Gegevensbescherming officieel gepubliceerd
Vandaag, 4 mei 2016, is in het publicatieblad van de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming gepubliceerd. Klik hier voor alle tekst versies. 
14-07-2015
ACM publiceert 30 pagina's vragen en antwoorden over cookiebepaling
 De ACM heeft op 10 juli 2015 een herziene versie gepubliceerd van het document veelgestelde vragen over de cookiebepaling.
Meer nieuws...
Singewald Consultants Group

 
English
Singewald Consultants Group BV
Singewald Consultants Group BV adviseert bij complexe juridische en managementvraagstukken. daarbij richten wij ons vooral op vraagstukken, nationaal en internationaal, met betrekking tot wet en regelgeving over gebruik en bescherming van klant en personeelsgegevens. Dat doet zij primair binnen de gebieden van direct/database marketing, distance selling en sales promotion. Singewald Consultants Group werkt voornamelijk voor organisaties die de klantendatabase onderkennen als een onderdeel van het primaire bedrijfsproces. 

Juridische kennis gecombineerd met marketing achtergrond
De specialisten van Singewald Consultants Group combineren actuele juridische kennis met een marketing-achtergrond. Hierdoor vinden zij, binnen de grenzen van de wet, optimale oplossingen voor uw vraagstukken op het gebied van de omgang met klant- en personeelsgegevens. Problemen op het gebied van commerciële communicatie zijn voor Singewald Consultants Group een uitdaging.

Regeren is vooruitzien
Vaak worden adviseurs pas ingeschakeld om een daadwerkelijk probleem op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer er een procedure of onderzoek is gestart door een toezichthouder zoals de College bescherming persoonsgegevens of de Stichting Reclame Code.
Maar gelukkig gebeurt het steeds vaker dat Singewald Consultants Group al in een eerder stadium worden geraadpleegd, zodat problemen voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door beleidsadvies te geven over het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bij voorgenomen samenwerking met derden. Of door het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij de beëindiging van contracten. Verder kunt u denken aan het laten toetsen en bijstellen van de door u gehanteerde algemene voorwaarden of contracten.

 

Singewald Consultants Group BV is vertegenwoordiger van de Legal Council van de FEDMA (Federation of Direct Marketing) in Nederland.


Singewald Consultants Group BV is 'founding member' van het Lucerna Iuris Network, een samenwerkingsverband van juridische adviseurs op het gebied van direct/database marketing, distance selling en sales promotion.